Zoeken naar politie opleiding mbo

politie opleiding mbo
 
 
Infopolitie.nl Infopolitie.nl.
Als je de hele sollicitatie en selectieprocedure goed hebt doorlopen, meldt het korps je aan voor de opleiding. De opleidingen voor het niveau mbo en recherchekundige starten 4x per jaar. In januari, april, augustus en november. Opleidingen voor het niveau hbo en wo starten minder vaak, dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Vakantiedagen neem je op in overleg met je werkgever het korps. De Politieacademie is gesloten op officiële feestdagen en gedurende 4 weken in de zomerperiode. Ook in die periode overleg je met het korps over verlof. Baan en opleiding ineen. Werken bij de politie betekent dat je een baan en opleiding ineen hebt.
Politie opleiding.
Je bent vanaf de start van de opleiding in dienst bij de politie en ontvangt een salaris. Na de opleiding kun je direct als rechercheur aan de slag. De Politieacademie is hét onderwijsinstituut voor de politie-opleidingen op alle niveaus: mbo, hbo en wetenschappelijk.
Mbo-4-opleiding Allround Politiemedewerker.
De opleiding start vier maal per jaar op verschillende locaties in het land. Heb je al een diploma van een mbo, hbo of wo-opleiding op zak, dan kun je de opleiding veelal verkort volgen. Wat doe je tijdens de opleiding?
Opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid HTV BOL N3 MBO Amersfoort.
Je krijgt dan een jaar studieverkorting. Je kunt ook direct na het afronden van je opleiding solliciteren bij de politie. Je komt dan niet in aanmerking voor studieverkorting. Kerntaken en verplichte vakken. Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een handhaver toezicht en veiligheid moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken.: Je houdt toezicht in het publieke domein. Je biedt service en verleent hulp. Je bevordert de veiligheid en leefbaarheid. Verplichte vakken bij deze opleiding zijn: Nederlands, Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap, rechts en wetskennis BOA-diploma, fysieke vaardigheden/RTGB, Medical First Aid MFA met reanimatie. Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo.
Politie BBL Opleidingen MBO Stad.
MBO Wat is dat? Afbouw, hout en onderhoud. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek. Bouw en infra. Economie en administratie. Handel en ondernemerschap. Horeca en bakkerij. Informatie en communicatietechnologie. Media en vormgeving. Mobiliteit en voertuigen. Techniek en procesindustrie. Toerisme en recreatie. Transport, scheepvaart en logistiek. Veiligheid en sport. Voedsel, natuur en leefomgeving. Zorg en welzijn. Elke opleiding duur. 1-2 jaar jaar. 2-3 jaar jaar. 3-4 jaar jaar. We hebben 1 opleidingen voor je met leerweg BBL met de tags Politie.:
Opleiding handhaver toezicht en veiligheid / politie bol Koning Willem I College.
De opleiding Handhaver toezicht en veiligheid kan een opstap zijn naar de politieacademie. Je moet wel de reguliere sollicitatieprocedure van de politie volgen. Hoe meld ik me aan? BOL Beroeps Opleidende Leerweg. Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage. Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont.: Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diplomas en cijferlijsten. Je moet de verplichte voorlichting bijwonen en de fysieke test met goed gevolg afleggen. Je wordt uitgenodigd voor een motivatiegesprek. Je moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag VOG. Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college. Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo?
Politie Opleiding Alle informatie over de Politie Opleiding.
Als je jouw MBO Diplomabepaald hebt, of een HAVO/VWO diploma bezit, kun je doorstromen naar de HBO politie opleiding genaamd Politiekundige Bachelor of Master of Criminal Investigation. De volgende politie opleidingen kun je volgen.: Politie Opleiding MBO Niveau 2 Assistent politiemedewerker.
HTV-Politie Zadkine mbo opleidingen Rotterdam, Capelle, Hoogvliet, Schiedam, Spijkenisse.
Voor deze opleiding moet je ook voldoen aan de specifieke plaatsingscriteria van de Politie. Dit betreft onder andere een milieu en antecedentenonderzoek. Ook moet je voor deze opleiding een sporttest ondergaan. Daarnaast dien je in het bezit te zijn van één van onderstaande diplomas.: Diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg voor de functie politiemedewerker. Diploma vmbo gemengde of theoretische leerweg of havo voor de functie allround-politiemedewerker. Wil je meer weten of je inschrijven? Meld je dan aan via de studiewijzer. mbo'ers' met diploma. bbl of bol. mbo naar hbo.
Handhaver Toezicht en Veiligheid ROC van Amsterdam.
MBO College Zuidoost. Fraijlemaborg 135, Amsterdam. Is dit beroep iets voor jou? Werk jij graag mee aan de veiligheid op straat? Dan is de opleiding Handhaver Toezicht Veiligheid HTV iets voor jou! Je wordt ook opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar BOA. Je hebt een afwisselende baan waarbij je veel buiten bent. Je loopt in een uniform en je helpt mensen op straat, in woonwijken of in het park. Zie je een overtreding, dan grijp je in. Ook controleer je vergunningen. In sommige situaties mag je ook een boete uitdelen. Je neemt daarmee ook werk uit handen van de politie.

Contacteer ons